Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı ilə bağlı bədii gecə keçirilib

 Xocavənd rayon Nərimanlı kənd tam orta məktəbin 6-8-10-cu sinif şagirdlərinin iştirakı ilə Aşıq Ələsgərə həsr edilmiş ədəbi-bədii gecə keçiriblər.

 Azərbaycan xalq serinin ən böyük nümayəndələrindən və bu serin ən uca zirvələrini fəth edən sənətkarlardandır.Aşıq poeziyasını bol həyatı müşahidələrlə zənginləşdirmiş,həm məzun,həm forma rəngarəngliyi,həmde saf duru xalq dilindənistifadə baxımından Aşıq Ələsgər Azərbaycan ümumən türk serinə misilsiz xidmət göstərmişdir.

 O bir sıra asıqlardan dərs almış,özündən sonra gələn aşıqlara qüvvətli təsir göstərmişdir.Demək olar ki,aşıq yaradıcılığınınbütün sahələrinə müraciət etmişvə Azərbaycan ədəbiyyatına böyük iz buraxmışdır.


Açar sözlər: ,  ,  ,