01.06.2018

 Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı ilə bağlı bədii gecə keçirilib

 

Xocavənd rayon Nərimanlı kənd tam orta məktəbin 6-8-10-cu sinif şagirdlərinin iştirakı ilə Aşıq Ələsgərə həsr edilmiş ədəbi bədii gecə keçirilib.

 Azərbaycan xalq şerinin ən böyük nümayəndələrindən və bu şerin ən uca zirvələrini fəth edən sənətkarlardandır.Aşıq poeziyasını bol həyatı müşahidələrləzənginləşdirmiş,hə məzun,həm forma rəngarəngliyi,həmdə saf,duru xalq dilindən istifadə baxımından Aşıq Ələsgər Azərbaycan ümumən türk şerinə misilsiz xidmət göstərmişdir.

 O bir sıra görkəmli aşıqlardan dərs almış,özündən sonra gələn aşıqlara qüvvətli təsir göstərmişdir.Demək olar ki,aşıq yaradıcılığının bütün sahələrinə müraciət etmiş və Azərbaycan ədəbiyyatına böyük iz buraxmışdir.

 


Açar sözlər: ,  ,  ,